Ομαλός Βιάννου 6/2000


Κοπή πίτας Θριπτή /Καταφύγιο 2/2000


Σελάκανο - Χαμέτι 17-10-1999


Κοπή Πίτας Σταυρός Ανατολής 1/1999


Χαμέτι 5/1997


  Λάζαρος 11/98


Αστερούσια Κόφινας 6/1999


Σύμη-Λάπαθος-Χαμέτι 15/11/1998


 Φαράγγι Καψά 3/1999


Ψυχρό - Λειβαδάκια 1/2000


Κοπή πίτας Θριπτή /VILLA FILIAS 2/2000


Ομαλός Βιάννου 6/2000