Δίκτη 5/1998


Villa Filias 2/2000


Villa Filias 2/2000


Ψυχρό 1/2000


Κοπή πίτας Θριπτή 2/2000


  Σελάκανο - Σφεντάμι - Μπαμπακιάς Λάκκος Παραθύρι 2148 Υψόμ.  31-5-1998


Villa Filias Θριπτή 2/2000


 Κόφινας Αστέρουσια


 Φαράγγι Μύθων (Σαρακίνας)


Villa Filias Θριπτή 


Δίκτυ 31-5-1998


 Σελάκανο - Σφεντάμι - Μπαμπακιάς Λάκκος Παραθύρι 2148 Υψόμ.  31-5-1998


Φαράγγι Ζωναριού 10/19988