Προς
ΔΗΜΑΡΧΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Κον Νικ. Χριστοφακάκη

Ιεράπετρα  Κρήτη
s

                                                                                                    Ιεράπετρα  25.01.2001
Θέμα. Πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας.

 Κύριε Δήμαρχε,

 Ο σύλλογος  μας ανέλαβε πρωτοβουλία ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΝΩΙΚΩΝ μονοπατιών του Δήμου μας.

Εκδηλώσαμε ενδιαφέρον για το πρόγραμμα ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  καταθέτοντας αίτηση μας , με στόχο την διαμόρφωση, συντήρηση, σήμανση, βελτίωση και δενδροφύτευση όπου απαιτείται του μονοπατιού. 

ΣΕΛΛΑΚΑΝΟ/ΤΡΑΠΕΖΑ- ΣΠΑΘΙ- ΠΟΛΥ ΝΕΡΟ- ΓΕΡΟΛΑΚΟ- ΑΜΠΕΛΙΤΣΑ- ΑΣΦΕΝΤΑΜΙ- ΑΡΚΑΛΟΝΕΡΟ- ΑΝΕΡΟΥΤΣΙΚΑ- ΤΡΑΠΕΖΑ/ΣΕΛΛΑΚΑΝΟ. 

Επιθυμούμε την συμπαράσταση σας με παροχές προς τους εθελοντές , διαμονής, διατροφής, και μεταφορικό μέσο, όπως και τα απαραίτητα υλικά που θα απαιτηθούν, στην εκτέλεση του παραπάνω έργου , προγραμματίζοντας την εκτέλεση του από 23.06- 13.07.2001.

Σας εσωκλείομε αντίγραφο της αιτήματος  μας και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το άμεσο ενδιαφέρον σας, που είμεθα σίγουροι ότι θα επιδείξετε. 

Με τιμή 

Γιώργος Σαρικλάκης                                                    Χαρ. Δραγασάκης

Πρόεδρος Δ.Σ.                                                                 Αναπλ. Γραμματέας