Σαρικλάκης Γεώργιος              Πρόεδρος
Χαλικιάς Νικόλαος   Αντιπρόεδρος
Τζανιδάκης  Εμμανουήλ Γενικός Γραμματέας
Ζυγάκης Νίκος Γενικός Αρχηγός
Ζυγάκης Γεώργιος Γενικός Εφορος
Δραγασάκης Χαράλαμπος   Αναπ. Γενικός Γραμματέας
Προϊστάκη Δέσποινα    Ταμίας
Καραχάλιος Στέφανος   Μέλος
Δρόσος Νίκος Μέλος